På møtet ble først en kort presentasjon av noen hensynsregler og elgens kroppspråk gjennomgått, før det ble åpnet for debatt og tilbakemeldinger til kommunens representat. Det ble en konstruktiv debatt og tilbakemeldingene vil det bli jobbet videre med. Under finner du referatet fra møtet.