Sted: Møteplassen Skibotn samfunnshus

Tid: Torsdag 14 februar. Klokka 19:00

Arrangør: Skibotn bygdeutvalg og Storfjord kommune

Hver vinter opplever folk i Skibotn at elgen trekker ned i lavlandet og oppholder seg i sentrumsnære områder. Dette kan både være fasinerende og skremmende.

Mange henvender seg til kommunen for å melde ifra, og mange har et ønske om at noe skal gjøres for å få elgene til å trekke unna. Det inviteres derfor til et folkemøte hvor kommunen kan informere litt generelt om elgen og hva som har vært prøvd tidligere. Og det ønskes innspill fra beboerne i Skibotn om hvilke forventinger de har til kommunen og hva de tenker bør og kan gjøres.

Vel møtt.