Du kan forhåndsstemme på rådhuset alle hverdager fra 12. august - 6. september fra kl. 08.00 - 14.30

I tillegg er det mulighet for å stemme på Åsen omsorgssenter tirsdag 3. september fra kl. 10.00 - 12.00

For flere opplysninger om valget i 2019, se valg.no