Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Skatter og avgifter

  Beskrivelse

  Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt. Det samme kan gjelde hvis du er deltaker i ansvarlig selskap og kan forvente andel av skattbart overskudd fra selskapet. Videre kan det gjelde personlige skattytere hvis de har større kapitalinntekter som det ikke er tatt hensyn til i det forskuddstrekket de har i lønnsinntekten. 

  Hvis du får utskrevet forskuddsskatt, får du tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Den utskrevne forskuddsskatten er beregnet på bakgrunn av skatteoppgjøret forrige år. For at nye enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlige selskaper skal få utskrevet forskuddsskatt og tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året.

  Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og fram til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, kan skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

  Hvis du ikke er enig i utskrivingen av forskuddsskatt, må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret.
   

  Målgruppe

  Personer som driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), deltakere i ansvarlig selskap og eventuelt andre skattytere som får utskrevet forskuddsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Skjema

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-30 10:53
  Gyldig fra
  2017-01-16
  Gyldig til
  2021-01-29