Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterhjem/Å være fosterhjem

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Barn og familie

  Beskrivelse

  Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

  Kriterier/vilkår

  Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

  Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

  For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Barnevernets hjemmeside
  Fosterhjem - hjemmeside
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-30 10:53
  Gyldig fra
  2017-01-16
  Gyldig til
  2021-01-29