Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling, oppmåling og matrikkel

Søknader om fradeling krever behandling og vedtak etter plan- og bygningsloven. Dersom ikke alt er i henhold til bestemmelser i kommuneplanens arealdel og/eller evt. reguleringsplan/reguleringsbestemmelser, må det søkes om dispensasjon for bestemmelsen/bestemmelsene som ikke er i henhold til gjeldende planverk.  Etter at vedtak om fradeling er fattet følger oppmålingsforretningen bestemmelsene i matrikkelloven/matrikkelforskriften. Under er det beskrivelse av begge prosessene. I kurante saker er det saksbehandler som gjør vedtak. I saker som ikke er kurante vil saken behandles politisk av Storfjord plan- og driftsstyre. De har møter om lag hver annen måned.

Her finner du også informasjon vedrørende adressetildeling, retting av matrikkelen, sammenslåing av matrikkelenheter, opplysninger om avkjørsel m.m.

Kontaktinformasjon

Fradeling og matrikkel:
Ingeniør Hilde Henriksen Kibsgaard               
Telefon: 77 21 28 22     E-post: hilde.kibsgaard@storfjord.kommune.no

Oppmåling/matrikkel:
Ingeniør Birger Larsen                                   
Telefon: 77 21 28 19     E-post: birger.larsen@storfjord.kommune.no

Avkjørsel kommunal vei:
Ingeniør Odd-Arne Jensen                        
Telefon: 77 21 28  27     E-post: odd.arne.jenssen@storfjord.kommune.no