Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale

Storfjord kommune ønsker å inngå tilvisningssavtale om utleie av boliger med en boligbygger/utleier i Skibotn i Storfjord kommune.

Avtalen gir Storfjord kommune rett å tilvise boligsøkere for leie av boligene som omfattes av avtalen. Det planlegges 4 stk. leiligheter i størrelsen 55 – 90 m2.

Tilvisningsavtalen med kommunen gir mulighet til grunnlån på opptil 85% av prosjektkostnaden fra Husbanken.

 

For nærmere informasjon om grunnlån, se Husbankens hjemmesider.

I vurdering av prosjektet vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for forvaltning og bomiljø, tidspunkt for ferdigstillelse og beliggenhet.

Konkurransegrunnlag med vedlegg ligger på kommunens hjemmesider.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomtene må vises i situasjonsplan.

Det vil bli avholdt et søker/leverandørmøte den 2. november 2017 kl 10.00 i Rådhuset I Hatteng

Tidsfrist for tilbud: 23.november kl 12.00 2017