Aktiviteter:

Friluftsskolen er et konsept utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistfore-ning. Noe er felles for alle friluftsskolene i hele landet: alle-mannsretten, orientering med kart og kompass, leirliv, ferdsel og turer. I tillegg er det opp til hver friluftsskole å tilby lokalt tilpassende aktiviteter. Hos oss vil deltakerne lære om livet i fjæra, kajakkpadling, naturleker og matla-ging på bål.

Ledere:

Friluftsskolens ledere er Kåre Eriksen og Frank Dreyer fra Vestre Storfjord Lysløpelag. I tillegg vil det være voksne fra Frivilligsentralen, Utegruppa og friluftsrådet på enkelte av dagene.

Sted:

Friluftsskolen vil være på Elvevoll. Campen vil være ved gapahuken ovenfor Vestersiasenteret. Det vil være opp-møte ved Vestersiasenteret kl. 09.00 og henting av elevene samme sted kl. 15.00. Overnatting for elever i 5.klasse og oppover fra onsdag til torsdag.

                                                                                                                                     

Program:

Mandag 22.juni: Ekspedisjon til Steindalen/naturrebuss ved Akselstua
Tirsdag 23.juni: Bli kjent-leker. Allemannsretten med natursti.
Onsdag 24. juni: Sette opp camp og orientering med kart og kompass. Overnatting for 5.klasse og oppover
Torsdag 25. juni: Introduksjon til kajakk (for de eldste)/Oppdage fjæra (for de yngste)

Påmelding og pris:

Friluftsskolen koster 200,- per elev. Det er plass til 30 deltakere. Endelig påmelding skjer ved betaling. Meld deg på ved å sende en epost til Jill Fagerli i Frivilligsen-tralen i Storfjord kommune, og du vil få mer informasjon om betaling og Friluftsskolen.

Påmelding: jill.fagerli@storfjord.kommune.no v/Frivilligsentralen. Påmeldingsfrist: torsdag 18.juni

Transport:

Det vil være gratis transport for elevene fra Skibotn, Hatteng, Oteren til Elvevoll morgen og ettermiddag. Mer info blir gitt på informasjonsskriv til de påmeldte.