Fylkeskommunen i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning og Troms landbruksfaglige senter arrangerer kurs om de gammelnorske korthale sauene.

Tema: Hvilken sau bør vi ha – driftsform og egenskaper, etologi, fôring og stell, mineral og vitaminernæring, fôr og fôrkvalitet, m.m. Målgruppen er gårdbrukere med villsau, og andre interesserte.

Sted: Storslett

Tid: 22 – 24 mars. Klokkeslett ca. fra lunsj fredag til lunsj søndag.

Påmelding: Oddny.asbol@tromsfylke.no eller tlf. 907 47 636

Deltakeravgift: Kr. 2000,- som inkludere lunsj, kaffe og læreboka.

Påmeldingsfrist: Fredag 8. mars