Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger.Tilbudet gis på Nordkjosbotn videregående skole.