Om Halti kvenkultursenter:
Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms fylkeskommune. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS, Campus Nord-Troms AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.

Om stillingen:
Som daglig leder er du leder for tre ansatte, du er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, og skal lede og videreutvikle senteret til en enda bedre organisasjon. Stillingen har varierte arbeidsoppgaver. Du må ha evnen til å tenke strategisk og legge planer for senteret, samt for å gjennomføre disse. Du må ha teft for administrasjon, økonomi, og være trygg i lederrollen.

 

Hovedoppgaver:
Daglig leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften av Halti kvenkultursenter IKS
Lede våre ansatte og ha arbeidsgiveransvar for disse
Lede senteret iht. formålene, selskapsavtalen, strategiplan og samarbeidsavtaler
Overordnet økonomistyring, herunder arbeid med budsjett og regnskap, økonomiplan, samt kontakt med regnskapsfører og revisor
Ansvar for inntektsbringende arbeid, herunder søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til generell drift og prosjekter
Bistå arbeidet med arrangementer, prosjekter, formidling og annet
Forberede saker for styret og representantskapet
Noe kvelds- og helgearbeid må regnes med, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:
Vi søker en engasjert person, gjerne med ledererfaring eller relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men dette er ikke noe absolutt krav. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha førerkort klasse B. Kunnskap om kvensk språk og kultur er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.


Vi søker en person som
• Er målrettet, strategisk og resultatorientert
• Kan jobbe selvstendig og har evne til å fullføre
• Er kreativ og omgjengelig

Vi kan tilby:
Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling
Fleksibel arbeidstid
Pensjonsordning i KLP
Et moderne arbeidssted samlokalisert med andre institusjoner og bedrifter
Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med trivelige og engasjerte kollegaer
Kantinetilbud i jobbhverdagen
Nordreisa ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag og nedskriving av studielån

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:
Annie Blomli, daglig leder
Telefon: +47 401 79 475 / +47 970 15 548
E-post: annie@kvenkultur.no


Ronald Jenssen, styreleder
Telefon: +47 454 28 022
E-post: ronald.jenssen@outlook.com


Søknad med CV sendes på e-post til post@kvenkultur.no senest 11. august. Merk e-posten med «Søknad daglig leder».

Søknadsfrist: 11. august. Søk gjerne tidligere, vi kommer til å innkalle interessante kandidater fortløpende.

Tiltredelse: snarest