Er du over 18 år og ikke står på noen lister til enten Stortingsvalget eller Sametingsvalget, så har vi bruk for deg.

Er du ikke redd for å bruke PC eller annet elektronisk utstyr, så er dette noe for deg.

For å utvide muligheten for å avgi stemme til årets valg, ønsker vi å legge opp til stemmegivning på Coop Prix, Hatteng og Møteplassen, Skibotn

torsdag 2. september 12:00 - 17:00

og tirsdag, onsdag og torsdag 7, 8 og 9. september 12:00-17:00

Vi trenger din hjelp for å kunne klare dette.

Du vil motta en liten godtgjørelse.

Har du lyst til å være med på laget som forhåndsstemmemottaker?

- ta kontakt med oss på servicekontoret innen fredag 27. august

77 21 28 00 / 77 21 28 14

post@storfjord.kommune.no

Hilsen oss på service