Kamp og trening

Utenom skoletid brukes banen til kamper og treninger i regi av Storfjord IL, men den kan også leies ut til andre.

Kontaktperson: (navn kommer)

Storfjord IL utarbeider en kalender for treningstid, som også er kjent for kommunen.

Bruk av garderober i flerbrukshallen i tilknytning til kunstgressbanen

Dersom det er behov for tilgang til garderober i forbindelse med trening, kamp o.l. på flerbrukshallen, forvaltes dette av Storfjord kommune. Bruk av garderober er gratis for lokale lag og foreninger. For andre kreves det leie.

Kontaktperson: Kulturkonsulent Maria Figenschau (maria.figenschau@storfjord.kommune.no).

Avtaler må gjøres i god tid.

Ikke-idrettslig aktivitet

Storfjord idrettslag kan leie ut kunstgressbanen til ikke-idrettslige aktiviteter/arrangementer og større idrettsarrangementer. Slik type utleie må avklares med og skriftlig godkjennes av Storfjord kommune senest tre uker i forkant.