Stortinget har vedtatt at "Digital kommunikasjon" skal være hovedregel når stat og kommune skal kommunisere med innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Det vil si at vi i Storfjord kommune skal legge til rette for at du skal kunne få din post digitalt. For deg betyr dette at kommunikasjon med det offentlige skal bli enklere og tryggere, og nå vil det meste av post også fra helse- og omsorgsetaten sendes som digital post via internett i stedet for i postkassa di.

Hvordan fungerer digital post?

All post sendes i utgangspunktet elektronisk fra oss til din digitale postkasse. Det finnes flere muligheter for deg i valg av digital postkasse: Digipost, e-Boks eller Altinn. Det er kun nødvendig å velge en av disse.

For mer informasjon om Digipost, se nettside med adresse: https://www.digipost.no/

For mer informasjon om e-Boks, se nettside med adresse: https://www.e-boks.com/norge/nb

For mer informasjon om Altinn, se nettside med adresse:  https://www.altinn.no/

Du finner også informasjon på nettsiden:  https://www.norge.no/

 

Hvorfor digital postkasse når vi har e-post?

Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som brukes i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Med Sikker Digital Post kan vi sende sensitive dokumenter/dokumenter som er unntatt offentlighet, som vi ikke har lov til å sende med e-post. 

Hva hvis man ikke ønsker å motta post digitalt?

Du som privatperson kan reservere deg mot å motta digital post, dette gjøres på nettside http://www.norge.no/  Hvis man har reservert seg vil man få brev fra Storfjord kommune på papir via Posten. Dersom man aldri har brukt Altinn og heller ikke har valgt en av de andre elektroniske postkassene, vil man fortsatt motta brev fra oss via Posten.

Offentlige organisasjoner/bedrifter kan ikke reservere seg, de er lovpålagt å bruke Altinn.

 

Noen fordeler med digital post i forhold til papirpost

  • Miljøfremmende tiltak! Du som velger digital postkasse er med på dette viktige arbeidet.
  • Du mottar post fra oss raskere.
  • Ordningen gjør det enklere for deg å ha oversikt over all dialog du har med det offentlige siden alt lagres digitalt i din egen postboks.
  • Kommunens innbyggere vil nyte godt av kostnadsreduksjonen for postutsendelse fra kommunen.
  • Med digital postboks har du tilgang til alle dokumentene dine når som helst og hvor som helst. Enklere blir det ikke!

 

Jo flere av oss som bruker digital post, jo større effekt både på miljø og kommunens økonomi!

Slik skaffer du deg digital postkasse: Gå inn på norge.no

  • Velg «Digital postkasse»
  • Finn fram den elektroniske ID-en din (e-ID), for eksempel din BankID

Følg instruksjonene fra den digitale postkassen du velger for å opprette postkasse.