Storfjord kommune

her er du: startsiden > politikk > ordførerens side

 

  

Ordfører for perioden 2003-2007: Hanne Braathen (SP)

Hanne Braathen er valgt til ordfører for perioden 2003-2007.
For oversikt over tidligere ordførere, se politisk historie
Varaordfører for perioden 2003-2007: Tove Dreyer Einebakken (SV)En nyttårshilsen fra ordføreren

Vi har kommet til de aller siste dagene av 2007, og det er derfor tid for et tilbakeblikk på det som har skjedd det siste året.

Storfjord kommune har fortsatt et stabilt folketall, selv om vi har gått litt tilbake i 2007, så er vi ca 1900 innbyggere.

Det er en positiv holdning og trend i kommunen. Flere bedrifter ønsker å etablere seg her, og noen ønsker å utvide, som Storfjord Torsk.
Utfordringen for kommunen har vært å ha ferdigstilte næringstomter.
Kommunestyret har bevilget penger til dette, men vi har støtt på vanskeligheter. På Skibotn har vi forhandlet med Statsskog, uten å komme til enighet om pris på næringsområdet, og har måttet gå til ekspropriasjon. Dette tar dessverre alt for lang tid.
Næringsområdet på Hatteng er heller ikke ferdigstilt ennå, men det er en bedrift som har startet opp med bygging der nå. Det er veldig positivt.

Opparbeidelse av boligområder har også tatt lengre tid enn ønskelig, men Sommersethlia 2 er nå under opparbeidelse.
Jeg håper at vi kan ferdigstille flere boligområder og næringsområder i løpet av 2008. For at vi skal kunne ta imot flere innbyggere og bedrifter er dette nødvendig.

I 2007 ble kommunens arealplan rullert, det var 11 år siden sist gang det ble gjort. Den bør rulleres hvert 4. år. Det er bare noen områder i Skibotndalen som gjenstår, da reinbeiteforvaltningen hadde innsigelser på det som var foreslått fra kommunens side. Det må en konsekvensanalyse til for å klargjøre dette. Vi håper på at en oppdatert arealplan kan føre til en bedre planlegging og en raskere saksbehandling fra kommunens side.

2007 ble det året da vi fikk bredbånd i hele kommunen. De siste som fikk det, var i Signaldalen. Det var mulig da vi fikk penger fra Staten, og en formidabel dugnadsinnsats fra beboerne i Signaldalen. De grov og la en kabel på ca. 30 km i løpet av sommeren. Nå har de det beste bredbåndet, (fiber og Bynett) i kommunen. Takk til alle som var med å gjøre dette mulig!!!
Det finnes fortsatt mange med dugnadsånd.
Til og med Samferdselsminister Liv Signe Naversete kom på besøk for å møte Signaldølene og oppleve at dugnadsånden fortsatt finnes i Norge.

Det er startet med å bygge på kommunehuset med folkebibliotek, og for å samle administrasjonen i et bygg. Dette skal stå ferdig til sommeren 2008.
Nytt NAV-kontoret skal bygges sammen med dette nybygget på Hatteng.
Det skal være ferdig i september.

Vi har startet flere nye prosjekter. Ett av dem er Nordkalottsenteret på Skibotn. Det ble ansatt en prosjektleder fra 1. oktober. Jeg håper dette prosjektet vil komme langt i løpet av 2008.
Kommunestyret vedtok at Storfjord er en kommune med tre likeverdige kulturer og språk. Vi har startet et prosjekt på dette. Vi har kalt det; " Mangfold styrker". Arbeids og Inkluderings departementet (AID) har, rett før jul, gitt oss 100.000,- kr for å starte opp.
Prosjekt "Vestersia" er også under oppstart.

I august hadde Nord Troms besøk av Kronprinsparet. De var en dag på besøk på Skibotn. Det var mange frammøtte, og jeg tror det var en minnerik dag for mange av oss.

I september var det kommunevalg. Jeg fikk fornyet tillit av velgerne.
Jeg vil takke alle for den tilliten som dere har gitt meg som ordfører.
Jeg ønsker å fortsette og se mulighetene som finnes i Storfjord, og å bruke de til det positive for hele kommunen.

Den positive utviklingen som er i kommunen skyldes hver og en som bidrar til dette. Jeg håper at vi sammen kan videreutvikle Storfjord kommune til en enda bedre kommune å bo og leve i. Jeg vil med dette få takke alle positive medarbeider i kommunen, de som jobber med frivillig arbeid og næringslivet.

Jeg ønsker alle i Storfjord og Nord-Troms et riktig godt og framgangsrikt nytt år i 2008!

Hilsen
Hanne Braathen
Ordfører

 


arkiv

 


 

 
 


Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren
tlf 77212800, fax 77212801, e-post: post@storfjord.kommune.no
org. nr. 964 994 129
Webmaster, 20©4, 20©5
laget av Dan Grönli

sort strek bunn