• Nødvendig hjelp til personlig hygiene

  • Hjelp til sårbehandling for de som ikke kan komme seg til egen lege

  • Hjelp til å smøre mat/varme ferdiglaget middag

  • Henvisning/samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten

  • Henvisning til tannhelsetjeneste for brukere innskrevet i hjemmesykepleien mer en 3 mnd.