HMS-/personalkonsulent har følgende arbeids- og ansvarsområder:

  • IA-arbeidet (sykefravær, tett og tidlig møtene, retningslinjer og rutiner for sykefravær mm)

  • Oppfølging av vernerunder og gjennomføring av vernerunder på rådhuset

  • Avvik

  • Gaver/hedersmerker til ansatte 25 og 35 år

  • Arbeidsmiljøutvalget

  • Kontakt med Inveni Bedriftshelsetjeneste (årsplaner mm)

  • AKAN (retningslinjer/oppfølging)

  • Kompetanseplan