Plan– og driftsstyret har den 6. oktober 2017 vedtatt å sende adressefastsettende veinavn i Storfjord ut på høring jfr. Lov om stadnamn. Høringen gjelder flere områder i hele kommunen (se kart under teksten).

 

Stedsangivelse

Høringsvedtak

 91

Fra Vestersidaveien mot Kvalnes/Kvalnesbukta (hyttefelt)

Bossooaivi

 92

Fra Hattengveien mot Hatteng camping (forretninger/bolig)

Elvestrandveien

 93

Fra Horsnesveien mot Elsnes (bolig/hytteområde)

Elsnesveien

 94

Fra Horsnesveien mot Lundeng (bolig/hytteområde)

Ollibakken

 95

Fra Nordlysveien mot Bentsnes/Bentsjord (hytteområde)

Bentsjordveien / Bentsjorda

 96

Fra Nordlysveien mot boliger/hytter på østsida av veien ved Bentsjord

Nordliveien

 97

Fra Skibotsveien mot Olderelv camping/boliger

Olderelvveien

 98

Fra Skibotsveien mot Forraneset (hyttefelt)

Forranesveien

 99

Fra Eggen gård i Signaldalen mot Fredheim og Olsborg seter

Seterveien

Alle som ønsker å uttale seg om valg av navn eller skrivemåte må gjøre det innen høringsfristen 15. november 2017.

Skriftlige høringsinnspill sendes til post@storfjord.kommune.no eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN. Det er også mulig å levere innspill via elektronisk skjema nederst på denne sida.

Spørsmål til saken kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no

 

Kart

Nummer 91.jpg

Nummer 92.jpg

Nummer 93.jpg

Nummer 94.jpg

Nummer 95 og 96.jpg

Nummer 97.jpg

Nummer 98.jpg

Vei nr 99

Høringsinnspill