Plan– og driftsstyret har den 26. juni 2018 vedtatt å sende adressefastsettende veinavn i Storfjord ut på høring jfr. Lov om stadnamn. Høringen gjelder flere områder i hele kommunen (se kart under teksten).

 

Stedsangivelse

Høringsforslag

  1.  

Fra E8 mot avfallsmottaket og Kiholmen

Bulldoserveien

  1.  

Fra E6 mot Helsehuset på Oteren

Vårheimveien / Helsehusveien

  1.  

Ny adresseparsell på Oldersletta boligfelt (reguleringsplan)

Olderskogen / nummerering i forhold til Oldersletta

 

Alle som ønsker å uttale seg om valg av navn eller skrivemåte må gjøre det innen høringsfristen 20. august 2018.

Skriftlige høringsinnspill sendes til post@storfjord.kommune.no eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN. Det er også mulig å levere innspill via elektronisk skjema nederst på denne sida.

Spørsmål til saken kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no

 

Kart

Vei nr 100.jpg

Vei nr 101.JPG

Vei nr 102.JPG

Høringsinnspill