Forslag til planprogram forteller om hvorfor kommunen bør ha en helhetlig helse- og omsorgsplan, hvem som skal medvirke og hvilke områder som er viktig å ha med i planen. Forslag til planprogram er derfor et grunnlag for arbeidet med selve planen. Alle som får forslaget på høring, oppfordres til å komme med innspill. Etter høringsfristen starter arbeidet med utarbeidelse av selve planen.