Storfjord kommune har utarbeidet «kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021 og handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019».

Planen legges ut til offentlig høring med høringsfrist 26.09.2017.

 

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021. Høringsdokument..pdf

 

Eventuelle synspunkter på planen sendes til Storfjord kommune innen fristens utløp.

Postadresse: Storfjord kommune, Oldersletta 1 Hatteng, 9046 Oteren. Epostadresse: post@storfjord.kommune.no