Planstatus og formål
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som formål erverv.
Formålet med planen er å tilrettelegge for fradeling av mindre tomter for fritidsbebyggelse for å kunne
videreutvikle Caravanparken.

Vurdering av utredningsbehov
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og kommunen har konkludert med at tiltaket ikke utløser
konsekvensutredning. Det er gjort en enkel ROS-analyse.

Informasjon og medvirkning
Planforslaget er gjort tilgjengelig på følgende steder: 
- Storfjord rådhus, Hatteng.
- Planforslaget kan lastes ned i linkene under.

Kontaktinformasjon - Storfjord kommune
e-post: birger.storaas@storfjord.kommune.no 
Tlf: 902 56 403

Innspill til planforslaget kan fremmes via e-post; post@storfjord.kommune.no eller skiftlig til: Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren. All post må merkes med vår referanse, 2011/911 -24 og overskrift. Innspill til planforslaget må være oss i hende innen 01.02.2014.

Dokumenter til saken
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse
- Reguleringskart
- ROS
- Plan- og driftstyresak 47/13