Storfjord Plan- og driftsstyre vedtok i sak 30/17 den 16.06.2017 at forslag til reguleringsplan for Skibotn Kirkegård med nasjonal PlanID 19392017002 skal legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Pladokumentene kan lastes ned ved å klikke på lenken under:

Plankart 19392017002
Planbeskrivelse 19392017002
Planbestemmelser 19392017002

Plandokumentene legges også tilgjengelig i resepsjonen i Storfjord Rådhus.

Reguleringsplanen er utarbeidet av landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på oppdrag fra Storfjord kommune. Reguleringsplanen er en enkel detaljplan med ett formålsområde som dekker eiendommen 1939/45/139, og inneholder en hensynssone og to tilknytningspunkter til Gammelveien i Skibotn.

Reguleringsplanen er i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt 2016 og har ingen avdekkede uønsket virkning på omliggende områder. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av kirkegårdsplan som vil vise faktisk utforming av området og de tiltak som må gjøres.

Frist for tilbakemelding på 1.gangs høring for reguleringsplan for Skibotn Kirkegård settes til 10.09.17. Merknader sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN, eller per epost til post@storfjord.kommune.no . Forsendelsen merkes: 2017/294