Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter midler fra statsbudsjettet til utbygging av bredbånd i områder som mangler høyhastighets bredbånd og hvor det ikke anses som aktuelt for kommersielle aktører å bygge ut.

Storfjord kommune planlegger å søke på de nasjonale midlene til utbygging av bredbånd i områdene fra Kvesmenesveien 13 via Berg og Elsnes til Nordlysveien 1655, Øvergårdveien 2, Mortendalsveien 1 - 22, Nordlysveien 20,22,97 og 98, samt Vestersidaveien 302 til 874 og videre Vestersidaveien 1435 til 2116.  Før søknad sendes er det et krav om at planen legges ut til høring for å avdekke om det er kommersielle interessenter som har planer om å bygge ut i samme område. Storfjord kommune legger derfor plan om søknad til nasjonal kommunikasjonsmyndighet på høring for innspill/høringsuttalelser.

Bredbåndsstøtteordningen har en fordeling per fylke. Søknad fra kommunene sendes inn til egen fylkeskommune som foretar en fylkesvis prioritering før søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Ytterligere opplysninger og kriterier for søknad for ordningen som Storfjord planlegger å søke finnes på nettstedet www.nkom.no

Forside - Nkom

www.nkom.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker innspill fra aktuelle aktører for å kartlegge fremtidig behov og vilkår for frekvensressurser til trådløse mikrofoner.

 

Innspill til høringen sendes per brev/epost innen 03.05.2019, merket saksnummer 2015/703 til

Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN eller

post@storfjord.kommune.no