Planen legges ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. Innspill merkes «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» og sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller til:

            Tromsø kommune
            Postboks 6900
            9299 Tromsø

Det gjennomføres felles merknadsbehandling for alle kommunene.

Planen er elektronisk tilgjengelig via denne siden: http://www.tromso.kommune.no/hoeringer.167939.no.html. Fysisk versjon av planen er tilgjengelig ved henvendelse i resepsjon på Rådhusene i deltagerkommunene. Den enkelte kommune har selv sendt planen til offentlig ettersyn. Koordinert utsending er gjort i henhold til vedlagt liste.

Det tas sikte på at planen behandles i kommunestyrene sensommeren 2018.

Vedlagt:

  • Liste for koordinert utsending

  • Høringsversjon av Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018 - 2022