Formannskapet i Storfjord kommune har den 10.04.14, i sak 53/14, vedtatt at vedtektene til kommunalt næringsfond legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 28. april 2014. Endelige vedtekter skal til politisk behandling i kommunestyret i  juni 2014.

Vedtektene for næringsfondet er et verktøy på overordnet nivå og viser retningen for Storfjords utvikling og fremtid. For å sikre langsiktig vekst for kommunen og næringslivet, konkretisere vedtektene både veiledende målsettinger og satsingsområder. Vedtektene sikrer en strategisk bruk av fondsmidlene og viser til retningslinjer for tilskuddsfordeling i saksbehandling av søknader til næringsfondet.

Høringsforslaget finner du her eller i resepsjonen på Storfjord rådhus.