Når kommunen eller private fremmer forslag planer i kommunal sammenheng er det krav til medvirkning. Dette er nødvendig for at alle parter skal få sagt sitt, og at man skal kunne justere planene der dette er nødvendig. Les mer om medvirkning her.

Under kommer liste med hvilke planer som er under arbeid, og hvor i planprosessen disse er. Klikk på linkene for å få tilgang på dokumentene tilhørende de forskjellige planene. Vedtatte planer vil bli lagt til i den åpne kartløsningen. Finner du ikke planen du letere etter, ta kontakt med Plan- og driftsetaten.

Tabellen viser oversikt over hvilke planer som er under arbeid, dato for planoppstart og når den er ute til offentlig ettersyn. For utfyllende informasjon kan en klikke på koblingene som ligger i tabellen. For saker som er til offentlig ettersyn kan en avgi høringsuttalelse. Informasjon om klagerett på vedtatte planer kan du laste ned ved å klikke her. PDF document ODT document

Reguleringsplan under arbeid

Planoppstart

Ute til offentlig ettersyn

Vedtatt plan
Larvollen Boligområde (B18) 54252020001 19.03.21    
Nálluvuohpi Reiselivsområde 19392015001   16.04.19 - 07.06.19 26.02.20
Skibotn Omsorgsboliger 19392018001 09.11.17 27.03.18 - 16.05.18  
Elvevoll Settefisk 19392018003 29.01.2018   03.05.19
Skibotn Kai 23.12.2017    
EISCAT 3D Skibotn 01.10.2016 12.07.17 - 11.09.17 13.12.17
Oldersletta boligfelt 19392017001 28.03.2017 14.07.17 - 13.09.17 25.10.17
Skibotn Kirkegård/Gravlund 19392017002 08.05.2017 11.07.17 - 10.09.17 25.10.17
Skibotn avløpsrenseanlegg 10.07.2017