Dersom du har spørsmål til søknadsprosess, så ta kontakt:

Barnehage: Hovedopptak barnehageplass 2017
Skolefritidsordning: SFO-plass skoleåret 2017/2018 og sommer - SFO 2017
Grunnskole: Innskriving av elever til 1.klasse aug. 2017

Kommunale barnehager:
Oteren barnehage, Oteren
Furuslottet barnehage, Skibotn
Privat barnehage: Storfjord Naturbarnehage, Hatteng

SFO: Skibotn og Hatteng skole

Det skal kun benyttes elektroniske søknadsskjema:
Opptak barnehage
Opptak SFO
Innmelding 1.klasse

Viktig å vite:

  • Barn som har fått plass ved hovedopptak i barnehage, trenger ikke å søke på nytt.
  • Barn som har fått plass i løpet av barnehageåret utenom hovedopptak, må søke på nytt.
  • Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året de søker og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 31.oktober samme år. Barn med rett til plass som takker nei til plass mister sin rett til plass for det aktuelle barnehageåret.
  • Evt. utvidelse eller reduksjon av plass må søkes om.
  • Barn som har plass i SFO trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Barn som er født i 2011 er skolepliktig høst 2017. Evt. søknad om utsatt eller fremskyndet skolestart sendes den enkelte skole innen 20.1.17

Frist for alle andre søknader og innmelding til skole: 01.mars 2017

Oppvekst - kulturetaten