Kommunale barnehager:
Oteren barnehage, Oteren
Furuslottet barnehage, Skibotn
Privat barnehage: Storfjord Naturbarnehage, Hatteng

Skolefritidsordning (SFO): Skibotn og Hatteng skole

Det skal kun benyttes elektroniske søknadsskjema:

Opptak barnehage
Opptak SFO
Innmelding 1.klasse

Viktig å vite:

  • Barn som har fått plass ved hovedopptak i barnehage, trenger ikke å søke på nytt.
  • Barn som har fått plass i løpet av barnehageåret utenom hovedopptak, søke på nytt.
  • Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året de søker og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass. Om ett-åringer spesielt: Dersom barnet fyller ett år i f.eks november, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.
  • Barn med rett til plass,men som takker nei til plass, mister sin rett til plass for det aktuelle barnehageåret.
  • Evt. utvidelse eller reduksjon av plass må også søkes om.
  • Barn som har plass i SFO trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Barn som er født i 2012 er skolepliktig høst 2018. Evt. søknad om utsatt eller fremskyndet skolestart sendes den enkelte skole innen 30.1.18

Frist for alle andre søknader og innmelding til skole: 01.mars 2018

Oppvekst - kulturetaten