Mer informasjon om ordningene finnes i vedlegget og ta kontakt om det er noe du lurer på i forbindelse med søknad/innmelding.