Barnehage:
Fristen for søke om barnehageplass ved hovedopptaket er 1. mars. Her finner du informasjon om barnehagene i Storfjord og hvordan du søker via foresattportalen. Husk at du kan sette opp flere ønsker og søke i både kommunal og privat barnehage. Barnehageplassene fordeles innen 20. april.

Skolefritidsordning (SFO):
For å søke om SFO-plass, bruker du skjemaet som du finner her. SFO er åpen før skolestart om morgenen, på fridager og etter skoletid. Det er også tilbud om 1 uke SFO før skolestart hvert år, dersom tre eller flere melder behov.

Begynner i førsteklasse:
Har du førsteklassing til høsten? Husk å gjøre innmelding til skole innen 1. mars. Her er skjema for innmelding

Fra høsten 2023 innføres det gratis barnehage for barn 1-5 år og 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn.