Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hıristiyanlık, din, hayat görüşü ve etik - kısmi muafiyet bildirisi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Öğrenciler, ebeveynlerinden/velilerinden yazılı bildirim aldıktan sonra, ebeveynlerin/öğrencilerin din veya inançlarından başka bir dinin veya başka bir yaşam görüşünün kullanılmasını rahatsız edici veya aşağılayıcı olarak algıladıkları kısımlardan muaf tutulurlar. Okul, öğrencinin müfredat içinde başka dersler almasını kolaylaştıracaktır. Diğer bir deyişle öğrenci, diğer öğrencilerle aynı dersleri göreceklerdir, ama farklı bir şekilde. 15 yaşına giren öğrenciler bildiriyi kendileri göndereceklerdir.  Muafiyet hakkı tüm dersler için geçerlidir. Okul, öğrenciler ve ebeveynler / velileri her yıl muafiyet kuralları ve eğitim içeriği hakkında bilgilendirecektir.

Hıristiyanlık dini, hayat görüşü ve etik sıradan bir derstir ve normal olarak tüm öğrencileri kapsar. Derste dini içerikli konuşma yapılmayacaktır. Okul, öğrencinin ve ebeveynlerin/velilerin dini ve felsefi inançlarına saygı gösterecek ve eşit eğitim hakkını sağlayacaktır. Bununla birlikte, bazı ebeveynlerin/velilerin veya öğrencilerin sorunlu olarak algılayacağı durumlar ortaya çıkabilir.

Målgruppe

Öğrenciler ve öğrencilerin ebeveynleri/velileri

Kriterier/vilkår

  • Öğrencinin ana dilinin Norveççe veya Sami dilinden farklı olması
  • Öğrencinin normal öğretime devam edebilmek için yeterli Norveççe bilgisine sahip olmaması
  • Belediyede uygun öğretim kadrosu bulunmalıdır (bu, ana dilde ve iki dilli eğitim için geçerlidir)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Bakınız
Bakınız Kamu Yönetimi Yasası

Eğitim Yasası § 2-3 a Eğitimde aktivitelerden ve § 2-4 Hıristiyanlık, din, hayat görüşü ve etik derslerinden muafiyet

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinjer

Læreplan i KRLE

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ebeveynler/veliler,  öğrencilerin hangi aktivitelerden muaf tutulmasını istediklerini okula yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. 15 yaşına giren öğrencilerin kendileri, ebeveynlerin/velilerin rızası olmadan yazılı bildirimde bulunabilirler.

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Okul muafiyet bildirisini kabul etmezse, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-20 10:33
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2019-04-01