I hundeloven § 6 heter det;

«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

Båndtvangsbestemmelsen gjelder i hele Norge. I Storfjord gjelder bestemmelsen altså både i bebygde strøk, i utmark og på fjellet.
 
Hvorfor båndtvang?
Båndtvangen sikrer at fuglene ikke blir forstyrret av hunder i hekkeperioden, og at dyra ikke blir jaget eller skremt i den perioden de har avkom.
 
Dyr er spesielt sårbare i forplantningstida og når de har fått avkom. Hunder kan ødelegge reir, skade fugleunger eller forstyrre rugende fugler så mye at hekkingen mislykkes. Det er også viktig at drektige elgkuer og reinsimler får ro og at kalvene ikke forstyrres i denne kritiske perioden.