www.storfjord.kommune.no

Ungdomsklubb

Husk juniorklubb

Hatteng fritidsklubb

Husk at det i kveld er første juniorklubb på Hatteng siden rivinga av de gamle klubblokalene, kl. 17.00 - 19.30 på flerbrukshallen. Fritidklubb for ungdom kl. 20 - 24. Velkommen!