Hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelper tildeles etter vurdering og behov. Ordinga er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og oppfyller kriteriene har krav på hjelp fra hjemmetjenesten. Hjelpen blir tildelt den enkelte etter søknad og etter en faglig vurdering. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med bruker ved hjemmebesøk, og etterfølges av et skriftlig administrativt vedtak. Tjenestetilbudet vurderes fortløpende.