Hva er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til personer som bor i eget hjem, og som ikke lenger greier å gjøre det de tidligere har fått til. Dette er en tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.

I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes det er viktig å mestre i hverdagen din. Eksempler på mål kan være å komme seg inn/ ut av seng, å dusje selv, lage mat, gå utendørs, handle varer, delta på sosiale aktiviteter/ hobbyer eller å ta i bruk aktuell teknologi/ hjelpemidler.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Deg som har hatt fall i funksjon og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen. Du må være motivert til å gjøre en innsats for å gjennvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hvedagen.

Hvem er vi?

Et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og helsefagarbeidere fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Tjenesten kan søkes om til Storfjord kommune på skjema "Søknad om helse- og omsorgstjenester".

Dersom du ønsker mer informasjon kan følgende kontaktes:

Konstituert enhetsleder

Siw-Laila Nilsen                                            
Telefon 400 28 813
E-post: siw-laila.nilsen@storfjord.kommune.no 

 

Ergoterapeut

Lisa Rognerud                                          
Telefon: 400 28 851
E-post: lisa.rognerud@storfjord.kommune.no 

 

Kommunefysioterapeut

Synnøve Berntsen Løvland                                            
Telefon 77 21 29 15 el. 982 89 136
E-post: synnove.lovland@storfjord.kommune.no