På bakgrunn av innspill og folkemøter i fjor vedtok kommunestyret i juni vår nye samfunnsplan som vil være førende for våre prioriteringer i mange år framover.

Satsingsområdene er :

  • Næringsutvikling
  • Bolyst
  • Kultur, frivillghet og friluftsliv

Vi skal nå i gang med å forberede en detaljert handlingsplan med prioriteringer som skal vedtas i kommunestyret før jul, - hva er ditt innspill og dine ideer ? Alle ideer er like velkommen, - fra de enkle detaljer som burde vært fiksa, - til de store månelandingsprosjektene som det vil ta mange år å realisere.

Innspill er like velkommen fra alle som leser dette, - vi vet at mange som ikke bor i Storfjord følger våre sider.

Den vedtatte samfunnsplanen kan du lese her :
https://www.storfjord.kommune.no/getfile.php/4716569.1229.ztpbspqqptnqqp/Kommuneplanens+samfunnsdel+2020+-+2032.pdf

Mål og delmål innenfor hvert satsingsområde finner du i svarskjemaet.

Dine innspill

Innspillsrunden er avsluttet.