Opptaket blir gjort etter følgende prioriteringer: 1) Elever med særskilte behov 2) Elever som allerede har fått plass og ønsker å fortsette fra året før. 3) Elever i grunnskolealder som står på venteliste fra året før. 4) Elever i grunnskolealder som ikke har stått på venteliste prioriteres i henhold til fordelingsnøkkel, prosentvis, ut fra elevtall på skolene. Dette for å oppnå en bedre distriktsprofil. 5) Instrumentfordelingen må være hensiktsmessig, slik at man lett kan danne ønskede spillegrupper. Tilbudet må være i henhold til eksisterende lærerressurser. Dette avgjøres av kulturskolens ledelse. Hovedopptaket skjer hver høst ca ved skolestart. Påmeldinger resten av året blir registrert og behandlet fortløpende. I praksis vil de som melder seg på etter fristen bli satt på venteliste, og blir tatt inn etter hvert som det blir ledige plasser.