- Vi får nå helt ny teknologi til å undersøke nordlyset og andre fenomener i atmosfæren. Vi kan blant annet få tredimensjonale bilder som gir helt andre muligheter for forskerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Radaren i Skibotn blir den største enkeltinstallasjonen av internasjonalt forskningsutstyr på fastlandet i Norge. Den norske antennen, som kan studere langt større områder av atmosfæren om gangen enn de gamle radarene, av er en av tre nye antenner som det er planlagt å bygge. De to andre er planlagt å bygge i henholdsvis Bergfors i Sverige og Karesuvanto i Finland. Den gamle antennen i Tromsø skal fases ut.

Det er Universitetet i Tromsø som koordinerer den norske EISCAT-innsatsen.  

Les pressemeldingen fra Forskningsrådet her:

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/288_millioner_kroner_til_nytt_radarsystem/1254009807845/p1174467583739