Besøk den eneste bevarte handelsboden etter den gamle markedshandelen på Nordkalotten og se Nord-Troms Museum sin utstilling om markedshandelen før 1950.

Åpningstider
26.juni – 9.august
Onsdag – Søndag 11.00 – 17.00

Sommerutstillinger
De brente våre hjem
– en fotoutstilling fra Nord-Troms 1944-1945

Kniver i Sapmi
- Kunst og brukskniver fra Norge, Sverige og Finland Utstillingsperiode: 26.juni – 15.juli
 

Salg  av kaffe og vafler

Velkommen!