Kommunebildet og faktaarkene er utarbeidet av Fylkesmanen i Troms og er et godt verktøy som kommunene kan benytte i sitt arbeid.