Rapporten konkluderer med at lokasjon for omsorggsenteret ikke vil bli berørt av flodbølgen dannet av fjellskred Nordnes. I konklusjonen heter det:

Befaringen avdekket avvik mellom den digitale terrengmodellen og det reelle terrenget som i større grad vil bremse opp vannet når det trenger inn over land enn hva modelleringen viste. Ut fra de nye beregningene av oppskylling samt inntrykkene fra befaringen, finner vi at en oppskylling i Skibotn ikke vil nå omsorgssenteret selv uten heving av sti/gangveg/tomt.

 

Hele rapporten kan du laste ned ved å trykke på lenken under
Vurdering av flodbølge i Skibotn, faresone ved Skibotn omsorgssenter