Det er den laveste ledigheten i Troms, der ledigheten nå er på 2 prosent. I landet er ledigheten på 2,9 prosent. Ledigheten i Storfjord er halvert sammenlignet med samme tid i fjor.