Kart Elvevoll

De aktuelle veiene er nummerert på disse kartene

(Klikk for større kart.)

Kart Hatteng oppdatert

Følgende forslag til veinavn sendes ut på høring:

 

Stedsangivelse

Høringsforslag

  1.  

Fra fv321 mot hyttefelt på Åsen v/ høydebasseng

Torvmyra eller Øvre Åsen

  1.  

Boligområde bak den gamle vegvesengarasjen på Hatteng

Smedveien

  1.  

Fra Brennaveien mot nord, innkjøring mellom g./b.nr. 52/85 og 52/74

Lillebrenna

  1.  

Fra fv868 mot Vestersiasenteret

Vedtak «Elvevoll» i sak 87/06, vedrørende den aktuelle veien, oppheves.

 

Nytt navn:

Dalslettveien

  1.  

Fra Hattengveien (gamle E6) mot kirka, kirkegården m.v.

Kirkeveien

Høringsfrist

Alle som ønsker å uttale seg om valg av navn eller skrivemåte må gjøre det innen høringsfristen 20. mai 2016.

Skriftlige høringsinnspill sendes til post@storfjord.kommune.no eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN. Det er også mulig å levere innspill via elektronisk skjema på nederst i denne saken.

Spørsmål til saken kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 77 21 29 56 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

Send inn ditt høringsinnspill her