Hovedopptak: 
Hovedopptak skjer en gang hvert år og søknadsfrist er 1. mars. Opptak skjer innen 15. april.

Løpende opptak:
Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året til den enkelte barnehage. Styrer gjør opptak dersom ledig kapasitet eller du blir satt på ventelisteplass.

Oppsigelse av barnehageplass:
Plassen for barn bosatt i kommunen, beholdes inntil den blir sagt opp, eller barnet går over i grunnskolen. Oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned.