Familieveileder kan

  • være en støtteperson for å styrke gode relasjoner i hjemmet og nettverksbygging

  • gi praktisk veiledning innen husholdning og økonomi 

  • gi råd om helsefremmende tiltak innen utdanning, arbeid og aktivitet