Det nye NAV-kontoret blir lokalisert på Nordkjosbotn, der 19 medarbeidere skal  sørge for gode NAV-tjenester til innbyggere og arbeidsgivere i kommunene. NAV Balsfjord-Storfjord åpner dørene 1. januar 2019. 

Det pågår en større utredning av ny kontorstruktur i Troms etter vedtak i Stortinget i november 2016, og Storfjord og Balsfjord har sammen med NAV Troms vært tidlig ute med å etablere sin modell for utvikling av NAV-tjenester.