Krav til kvalifikasjoner:

Relevant utdanning, fortrinnsvis helse- og sosialfaglig utdanning og/eller arbeidserfaring innenfor fagfeltet psykisk helse og rus.

Vi ønsker medarbeidere som er fleksible, strukturerte, tydelige og trygge.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Elektronisk søknadsskjema via kommunens nettsted skal benyttes, klikk her

Ved spørsmål ta kontakt med:

Tjenesteleder Linda Rasmussen, tlf. 400 28 869