Arbeidet er planlagt med oppstart i uke 21/17. Det vil derfor bli avstengt for ordinær trafikk på området. Parkeringsplass overfor sykehjemmet må benyttes for ansatte og besøkende. Kjøreretning til parkeringsplass vil bli skiltet.

Hovedinngangen på sykehjemmet benyttes som før, men bilkjøring til hovedinngang vil kun gjelde drosje og ambulanse fra og med uke 21/17.

 

Med vennlig hilsen

Anne Rasmussen
avdelingsleder