Vi kan vel og slå fast at anskaffelse av lærebrett til alle elever, nå viser deg å være et av de viktigste grepene for å kunne digitalisere opplæringa når det trengs.
Det kommer mange gode tilbakemeldninger fra foresatte og elever som er tilfreds med hjemmeopplæringa så langt. Skolene og klassene gjør noe likt og noe ulikt mht metode og organisering. Its learning, Showbie og Teams er de viktige læringsplattformer som nå benyttes.Hvis du som foresatt har spørsmål, så er lærene og skoleledelsene på jobb digitalt etter oppsatt plan for den enkelte klasse. Skolelederne og Oppvekst og kultursjef har daglige digitale møter for å samordne status, dele og løse utfordringer sammen. Dette får vi til, sammen med god støtte og hjelp av supre foresatte i Storfjordskolen!